Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

Stavba roka 2015 - Vyhlásenie súťaže

Správy a novinky z oblasti stavebníctva a architektúry.

Moderátor: spravy-az

  

Stavba roka 2015 - Vyhlásenie súťaže

od spravy-az » Pon 12. Okt 2015 17:10:36

21. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015


Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú
21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.
Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného
systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť
európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných
inžinierov a Slovenská komora architektov.


Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby,
rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu
príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov
architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2015.

Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:
Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže:
 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
 Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
 Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stav. diela,
 Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe,
 Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2015 (vrátane rodinného domu),
 Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. za komplexné riešenie architektonického diela,

V 21. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 7. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2015. Cena
bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli
www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch r. 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2015.
Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2015.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2015.

Zdroj: stavbaroka.eu

Vaša Stavba od A po Z.
Obrázok užívateľa
spravy-az
Administrátor
 
Príspevky: 70
Registrovaný: Pia 02. Nov 2012 22:29:31


  

Späť na SPRÁVY - Aktuality

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť