Author name: temy-az

Bývanie v kostole

Bývali by ste v kostole?

Ďalší kreatívny príklad adaptívneho bývania. Práca na tomto objekte bola rovnako motivujúca ako výnimočná: premeniť opustený renesančný kostol na domov. Pri premene mali architekti na pamäti 2 koncepty, ktorých sa držali: históriu a klienta…Ako sa vám páči? Bývali by ste v kostole?