Stránka 1 z 1

Úpravňa vody / SR2015 - nom. č. 5

Napísal: Pia 12. Feb 2016 15:13:14
od spravy-az
Úpravňa vody, Osuské (rekonštrukcia)
< SPÄŤ NA ZOZNAM NOMINOVANÝCH STAVIEB

<<< STAVBA ROKA 2015 - VÝSLEDKY >>>

Projektant prevl. odbor. časti: HYDROTEAM, s. r. o., Ing. Ľuboš Hollý

Hlavný zhotoviteľ: STANMAR, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Beňo

Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Elena Džavoronková

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,1 mil. €

Doba výstavby: 08/2014 - 11/2015

Foto: Mgr. art. Daniel BrogyányiStručný popis stavby:
Úpravňa vody Osuské zásobuje pitnou vodou Senicu a obec Hlboké. Potreba rekonštrukcie a modernizácie úpravne vody Osuské bola vyvolaná realizáciou stavby Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn, ktorá v tomto čase prebieha a takisto z dôvodu zastaranej technológie filtrácie a strojnotechnologickej časti. Budova úpravne je tvorená dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím obdĺžnikového pôdorysu. Prevádzková časť budovy, nad čerpacou stanicou je prekrytá plochou strechou, administratívna časť budovy a miestnosti filtrov sú prekryté valbovou strechou. V rámci rekonštrukcie sa tvar existujúcej budovy nemenil, vymenili sa okná a dvere za plastové, realizovalo sa zateplenie a nanášala sa fasádna omietka farebne v zmysle Dizajn manuálu BVS, a. s. Počas výstavby prebehla v rámci zvýšenia kapacitných nárokov na výkon a odber elektrickej energie výmena transformátora. V rámci celkovej rekonštrukcie úpravne vody bola zrealizovaná aj rozsiahla modernizácia štyroch pieskových filtrov, každý o ploche 9,585m2. Jestvujúce medzi dná filtrov boli nahradené nerezovým drenážnym systémom TRITON, pričom sa jedná o vôbec prvú inštaláciu tohto systému v Slovenskej republike. Výnimočná výkonnosť tohto drenážneho systému je založená na technológii štrbinových filtrov s elementami v tvare “U”. Systém umožňuje inštalovať vyššiu vrstvu filtračného media (piesku), v našom prípade 1,2 m, zaisťuje rovnomerné rozdelenie pracieho vzduchu a pracej vody počas prania. Montáž je rýchla, na pripravený podklad pomocou oceľových kotiev a hneď po nej je možné filter naplniť a odskúšať. Systém je celokovový, 100% recyklovateľný a pri prevádzke a ani po demontáži nezaťažuje životné prostredie.
Pôvodná čerpacia stanica v objekte úpravne vody mala kapacitu 30–80 l/s, vzhľadom na zvýšenú potrebu zásobovania pitnou vodou Senice a okolia, bolo potrebné zvýšiť kapacitu ČS na 100 l/s, čo si vyžiadalo výmenu čerpadiel. Osadené boli tri nové odstredivé čerpadlá, z toho dve pracovné a jedno ako 50% rezerva, riadené cez kaskádový frekvenčný menič. V rámci automatizácie úpravne vody bolo riešené nové koncepčné riešenie monitorovania a nové riadenie prania filtrov inštaláciou stavebnicového riadiaci systém SIMATIC S7-300, určený pre priemyselné nasadenie.

< SPÄŤ NA ZOZNAM NOMINOVANÝCH STAVIEB

<<< STAVBA ROKA 2015 - VÝSLEDKY >>>
Vaša Stavba od A po Z.

Re: Úpravňa vody / SR2015 - nom. č. 5

Napísal: Pia 29. Nov 2019 9:55:22
od Dammo
Hm, vidno, že to je nové, ešte všetko také pekné zachovalé, super!