Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

Drobná stavba - oplotenie pozemku

Projekty, stavebný zákon, stavebné konanie, a iné ..
  

Drobná stavba - oplotenie pozemku

od KraonDr » Uto 28. Máj 2013 19:32:49

Zmluvne sme si so súrodencom rozdelili nehnuteľnosti - dom, dvor a záhradu. V súlade s geometrickým plánom, kde je vyznačená a v teréne vytýčená hranica medzi pozemkami zmenu urobil aj kataster v evidencii nehnuteľností. Podľa tunajšieho zvyku si majitelia susediacich pozemkov robia vlastné oplotenie na hornej strane. To pripadlo mne. Na ohlásenie drobnej stavby - plota som požiadal starostu obce o vydanie záväzného vyjadrenia k stavbe plota. Priložil som kompletnú dokumentáciu požadovanú k ohláseniu drobnej stavby. Ani po dvoch urgenciách a uplynutí piatich týždňov od podania som vyjadrenie od starostu nezískal. (U nás sa stáva, že starosta k niektorým žiadostiam občanov zaujíma pozíciu "mŕtveho chrobáka"). Podal som teda "Ohlásenie drobnej stavby" so všetkou dokumentáciou stavebnému úradu s tým, že starosta obce nevyjadril žiadne námietky k ohlasovanej stavbe plota. Teraz zasa márne čakám na reakciu stavebného úradu. Majú úrady nejakým zákonom danú povinnosť reagovať? A v akom termíne? Ako mám predísť prieťahom v konaní a zároveň dodržať zákon? Podanie na súd znamená automaticky odklad najmenej o rok.
KraonDr
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:24:59


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od zander » Str 29. Máj 2013 8:47:31

Zdravim. Termin pre vyjadrenie stavebneho uradu je 30 dni. Ak by sa nevyjadrili treba tam ist a zodpovedna osobka by mala povedat preco. Potom podla dovodu treba postupovat dalej. Ta lehota 30 dni by sa ale mala dodrzat a ak su namietky mali by vam ich napisat. A áno majú povinnosť vyjadriť sa.

Inak tu je spracovaný všeobecný popis ohlásenia + link na poplatky a tlačivá : Ohlásenie drobnej stavby - všeobecne
Mail : info@stavba-az.sk , www.projekt.stavba-az.sk
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 272
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od KraonDr » Str 29. Máj 2013 21:37:21

Ďakujem Zander. Už som sa tým snažil argumentovať. Dostal som odpoveď, že 30 dní je iba taká verejná mienka, nezáväzná. Je na to nejaký zákon, predpis, vyhláška? Pretože ak im nemám čím argumentovať, je to iba môj "pomýlený názor".
KraonDr
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:24:59


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od zander » Str 29. Máj 2013 23:53:19

No, trochu som hľadal a našiel som info, z ktorého som popravde rozčarovaný .. keď bude voľná chvíla zavolám ešte raz známej na stavebný úrad a tiež prokurátorovi, aby som si to preveril.

Našiel som toto: Ohlásenie drobnej stavby "z pohľadu práva"

Píše sa tu takáto zaujímavá vec - Časť 2 :

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 SZ vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebnému úradu nie je žiadosťou ani podaním na začatie konania podľa ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p.; ďalej len „správny poriadok“), a takisto oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči vykonaniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, nemá formu rozhodnutia.

Ide o špecifickú úpravu v stavebnom zákone, ktorá slúži na zjednodušenie povoľovacieho procesu v prípade jednoduchších stavebných prác.

Na postup stavebného úradu, ktorý prijal ohlásenie sa primerane vzťahujú len ustanovenia o základných pravidlách správneho konania podľa § 3 správneho poriadku.

Podľa týchto pravidiel obec ako stavebný úrad a zároveň ako správny orgán je povinná:
• postupovať v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi;
• chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností;
• postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
• poskytovať účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu;
• svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci;
• pokúsiť vždy o zmierne vybavenie veci, ak to povaha veci pripúšťa;
• dbať na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb;
• vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci;
• dbať na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely;

To znamená že v rámci zjednodušenia je pravdepodobne ohlásenie vyňaté z 30 dňovej lehoty !! :shock: ? Pretože lehoty upravuje práve zákon o správnom konaní (Zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok))

Ďalej sa tam píše v odseku 3.2 že postup voci nečinnosti obce može byť akurát tak "Upozornenie prokuratora":

Upozornenie prokurátora upravujú ustanovenie § 28 a 29 zákona o prokuratúre a vyplýva z nich, že prokurátor je oprávnený podať obci (ako orgánu verejnej správy) upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo
• v postupe obce pri vydávaní opatrenia (oznámenia) alebo
• nečinnosťou obce.

Prokurátor podáva upozornenie spravidla orgánu, proti ktorého postupu alebo nečinnosti upozornenie smeruje, t.j. v tomto prípade samotnej obci, ale môže takéto upozornenie podať aj bezprostredne nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu orgánu, ktorý je oprávnený vykonať nápravu vo veci, teda krajskému stavebnému úradu.

Ak však porušenie zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov spočíva v nečinnosti obce (napr. obec nevybaví ohlásenie a vôbec naň nereaguje), prokurátor vždy zašle upozornenie na vedomie aj krajskému stavebnému úradu.

Obec je povinná vybaviť upozornenie prokurátora v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia a má v podstate dve možnosti:

a) odstrániť protiprávny stav (t.j. vybaviť oznámenie), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora, alebo
b) odstúpiť upozornenie prokurátora (do 30 dní od doručenia) na vybavenie krajskému stavebnému úradu.

V oboch prípadoch je však obec povinná informovať prokurátora o prijatých opatreniach, a to v spomínanej 30 dňovej lehote.
Zákon o prokuratúre v § 29 ods. 4 upravuje tiež osobitnú povinnosť, z ktorej vyplýva, že obec ktorá vybavuje upozornenie prokurátora, je povinná umožniť prokurátorovi účasť na prejednaní upozornenia, ak o to prokurátor požiada.

Podľa tohoto až "Upozornenie prokuratora" donúti obec / stavebný úrad konať do 30 dní .. :?: .
Mail : info@stavba-az.sk , www.projekt.stavba-az.sk
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 272
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od KraonDr » Pia 31. Máj 2013 19:51:23

Vďaka Zander. Prezrel som aj ďalšie linky na túto tému a zistil som, že mnohé stavebné úrady v mestách i na dedinách operujú svojou 30 dňovou lehotou, ale nikde neuvádzajú zákon, predpis. Dôrazne však upozorňujú stavebníka, aby bez ich súhlasu nestaval. Oni môžu a nemusia, stavebník nesmie. U mňa to už je 5 týždňov u starostu, teraz štyri týždne na stavebnom úrade, potom asi 30 dní u prokurátora, mesiac bude na neho reagovať náš úrad, potom krajský a budem mať po sezóne. Sú aj iné fóra na túto tému a väčšinová mienka je taká, že iba blázon ohlasuje drobnú stavbu. Ale ak mám "dobrého a statočného občana" suseda a "prajného" starostu, môžem si to dovoliť? Ako sa obhájim? Nemám toľko peňazí, koľko pokút mi môže úrad uložiť. A tomu sa hovorí "zjednodušenie povoľovacieho procesu v prípade jednoduchších stavebných prác." Nemal by som ísť ihneď na prokuratúru a nečakať?
KraonDr
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:24:59


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od zander » Pia 31. Máj 2013 22:40:22

Neni zač. Ja som este rozmyslal ci by nestalo za skus podat nieco taketo : Ziadost o poskytnutie informacii. Na to vraj musia odpovedat do 8 dni formou, ktora sa uvedie v ziadosti .. uz len vymysliet, co od nich ziadat (udanie lehoty vybavenia, dovod odkladu vybavenia, alebo take nieco.). Je to podla Zákon č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobode informácií paragr. 14. Ale popravde som si nie isty, ci to plati aj na taketo nieco.
Ja skusim v pondelok / utorok toho prok. zavolat. Uvidim co na to povie (tiez ma to zaujima). A mozno to ohlasenie nakoniec v piatom tyzdni odobria aj tam u vas. To by bolo najlepsie.
Mail : info@stavba-az.sk , www.projekt.stavba-az.sk
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 272
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od zander » Pia 21. Jún 2013 15:45:52

Tak, je to naozaj tak.. V pripade necinnosti uradu je potrebne riesit to cez prokuraturu - pre ohlasenie drobnej stavby nemaju termin. A rovnako aj ta ziadost o informacie by mohla zafungovat a nastartovat ich bez prokuratury. Btw. mozno by stacilo len pohrozit im prokuratorom, lebo v pripade ze sa preukaze pochybenie, uradnik moze prijst o flek ;).
Mail : info@stavba-az.sk , www.projekt.stavba-az.sk
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 272
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od maja » Štv 22. Aug 2013 21:24:48

Chcem sa opýtať, či mi vie niekto poradiť: chceme si oplotiť pozemok, je potrebný súhlas susedov k oploteniu aj v prípade, že oplotenie bude výhradne na našom pozemku? Ďakujem...
maja
 


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od zander » Pia 23. Aug 2013 15:34:00

V žiadosti sú napísané potrebné prílohy, ktoré treba doložiť a spravidla tam je písané - "súhlas vlastníkov susedných pozemkov, ak budú výstavbou dotknuté". Vo vašom prípade by tak súhlas nemal byť potrebný, nakoľko plot bude stáť u vás. Úrad potom má ten "nedopad na susedný pozemok" zhodnotiť (napr. kvôli výške oplotenia a pod.) a môže prípadne žiadať doloženie súhlasu.

Tu je štandardná žiadosť o ohlásenie drobnej stavby:
drobna-stavba-ohlasenie_tlacivo.zip
Ohlasenie drobnej stavby - tlacivo (vseobecne)
(133.13 KiB) 1281 krát

Tlačivá pre jednotlivé mestá dávame dokopy tu :
Tlačivá pre ohl. drobnej stavby (okresné mestá+pár ďalších)
Mail : info@stavba-az.sk , www.projekt.stavba-az.sk
Obrázok užívateľa
zander
 
Príspevky: 272
Registrovaný: Ned 16. Okt 2011 20:48:55


Re: Drobná stavba - oplotenie pozemku

od condrej2 » Ned 06. Apr 2014 20:28:37

reagujem na pána zandera,máte vo všetkom pravdu ale jednú vec,ktorú som nevedel je to že ani na ministerstve DVRR SR kde by mali na mojú otázku aká lehota je na odpoveď stav.úradu a lebo starostky na povolenie stavby nevedia mi podať jednoznačnú odpoveď.Nie prokurátor a lebo súdca má odpovedať na túto otázku ale fundovaný pracovník tohto ministerstva.Na mojú otázku mi p.Rajprichová odpovedala,že stav.úrad nemá lehotu na poslanie odpovede o stav.povolení.Taktiež mi odpovedala p.Radimáková,toto sú vysokopostavené pracovníčky ministerstva dopravy,ktoré nepoznajú stavený zákon!!!Túto istú otázku som položil prokurátorke Kraj.prokuratúry Košice JUDr.Evy Liškovej,ktorá je taktiež neznalá stav.zákona a tento zákon si sami tieto pracovníčky štátnych úradov arbitrárne vysvetlujú podla svojho uváženia čím porušujú zákon.
Dávam na vedomie všetkým tým skorumpovaným štátnym pracovníkom,ktorí tvrdia,že na stavebné povolenie malej stavby není daná lehota na odpoved stav.úradom: Dňa 25.03.2009 na pracovnej porade Krajského stav.úradu, ktorú otvoril Ing.Matej Styk a na tejto porade predniesol príspevok Ing.Ján Kačur : ,,Subsidiarita v správnom konaní podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ V tomto príspevku pán Kačúr uvádza:
Základné pravidlá konania svojím významom presahujú rámec správneho poriadku, pretože sa vzťahujú na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti správneho konania (potvrdenia, osvedčenia, oznámenia, stanoviská a pod).
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že aj Vydávanie oznámení podľa §57 ods.2 stavebného zákona podlieha princípom subsidiarity a preto, aj keď sa v §57 stavebného zákona neuvádza lehota na vydanie oznámenia, subsidiárne sa lehoty posudzujú podľa správneho poriadku !!!
Takže tejto nevzdelanej Radimákovej,Rajprichovej a prokurátorke Liškovej ktorá z mojej osoby robí debila, doporučujem, aby si prečítala ZÁZNAM Z PRACOVNEJ PORADY KRAJSKÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU V PREŠOVE ZO DŇA 25.03.2009 A PRÍSPEVOK ING.JÁNA KAČURA!
condrej2
 


Ďalší

  

Späť na a.) Oficiality

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť