Pripoj sa k nám!

Vodná veža Vydrica

Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. 

Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore. Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Hlavným elementom víťazného návrhu je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu.

Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa bežne využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre dnešného návštevníka. Areál Vodnej veže sa tak so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry Vydrice a oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny.

Či už ste vo vnútri kruhu, alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Zdroj: www.vydrica.com

Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár