Author name: temy-az

Koncept „základného domu“

Počet ľudí, ktorí sú násilne vysídlení zo svojich domovov, je v súčasnosti 103 miliónov a neustále rastie. Mnohí hľadajú útočisko v osadách, ktoré majú byť dočasné, ale ostanú tam roky, dokonca desaťročia.
Nadácia Normana Fostera a Holcim, globálny líder v riešeniach udržateľných budov, sa spojili, aby vytvorili odpoveď na tento problém na základe dvoch pevných presvedčení: každý má právo na domov a každý by mal mať prístup k trvalo udržateľnej budove.