Pripoj sa k nám!

CE ZA AR 2022 - poznáme laureátov 21. ročníka architektonických cien.

Výsledky CE ZA AR 2022: sošky získali architekti za obytné bunky v Jelšave, vilu Bôrik či Novú Dunajskú.
Víťazné dielo v kategórii Rodinné domy – VILA BÔRIK.

Žilina
Rok realizácie: 2021
Ateliér: PLURAL, LABAK
Architekti: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov
Krajinný architekt: Michal Marcinov
Iné: Katarína Kyselová – statika, Samuel Šimonovič – oceľové konštrukcie
Foto: Maxime Delvaux
Mestská vila objemovo korešponduje s okolitou zástavbou tým, že ukrýva zhruba tretinu svojho programu do podzemného podlažia presvetleného patiom pod úrovňou terénu. Samotný dom pozostáva z troch podlaží, z ktorých každé reprezentuje odlišnú organizáciu priestoru (otvorené spoločenské podlažie, mriežka súkromných miestností, sústava priechodných miestností). Všetky podlažia prepája charakteristické točité schodisko umiestnené mimo štvorcový pôdorys ústrednej časti domu. Ďalšími špecifickými prvkami vily, ktoré doplňujú jej základný kubický objem, sú západná “účelová fasáda” tvoriaca filter medzi ulicou a interiérom a pultové prestrešenie označujúce vstup do domu na jeho severnej strane.
Hodnotenie poroty: Výnimočný architektonický koncept, v ktorom sa urbanistické riešenie, konštrukcia, materiálové riešenie aj dôraz na detail prepájajú v jeden konzistentný celok. Priestorovo bohatý svet interiéru sa prepisuje do formy domu a vytvára jedinečnú architektúru, ktorá znesie porovnanie v medzinárodnej mierke.

Víťazné dielo v kategórii Bytové domy –  NOVÁ DUNAJSKÁ
Bratislava
Rok realizácie: 2021
Ateliér: JRKVC
Architekti: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla
 
Foto: Peter Jurkovič
 
Obytný dom Nová Dunajská sa nachádza na mieste asanovanej dvojpodlažnej stavby. Stavba svojím objemom dopĺňa uličnú čiaru. Prízemie je venované obchodným priestorom. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádza 20 bytov. Zastúpené sú 1kk, 2kk, 3kk a 4kk byty. Hmota stavby je logicky členená na parter z trvácnych materiálov, hlavnú fasádu s bodovými oknami a ustúpené podlažie so strešnými terasami a akcentom vo forme plastickej fasády. Objekt je druhou fasádou orientovaný do dvora. Dvorová fasáda je charakteristická priebežnými balkónmi a lodžiami.
 
Hodnotenie poroty: Výborný príklad zastavania prieluky, ktorý kultivovanou architektúrou prispieva k životu mesta. Porota ocenila skromný výraz budovy, založený na jasnom členení stavby, architektonický detail a zrozumiteľné dispozičné riešenie.
Víťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy –  ZAHRADNÉ CENTRUM PLANTEX

Veselé pri Piešťanoch
Rok realizácie: 2020
Architekt: Adam Lukačovič
Foto: Adam Lukačovič
Záhradné centrum ako galéria zelene. Zadaním bolo navrhnúť nový obchodný priestor pre predaj produktov firmy Plantex. Umiestnenie v malej obci Veselé pri Piešťanoch s vidieckym charakterom, zásadne ovplyvnili celkový koncept riešenia. Halový objekt používa ako primárny výrazový prvok sedlovú strechu v dvoch rozdielnych moduloch. Technické riešenie konštrukcie objektu je doplnené dreveným obkladom, ktorý slúži aj ako tienenie presklených priečelí fasády. Svetlo je vnútri distribuované cez galerijné svetlíky vo vykurovanej časti, resp. cez polykarbonátové opláštenie v nevykurovanej časti. Výstavba bola rozdelená do 4 etáp, z čoho sú v súčasnosti zrealizované 2.
Hodnotenie poroty: Záhradné centrá sú väčšinou miestami, kde sa stretáva všehochuť, kombinácia živého aj neživého gýča. Toto záhradné centrum však nejde vyšliapanou cestou. Je znamením, ktoré načrtáva nové, neošúchané prístupy. Rastlina je integrálnou súčasťou architektúry. Architektúry, ktorá dokáže voňať.

Víťazné dielo v kategórii Fenomény architektúry – BUNKY JELŠAVA, KAŠTIEĽ COBURGOVCOV
Jelšava
Rok realizácie: 2020-2022
Ateliér: 2021
Architekti: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká
Iné: Matúš Šestina – spoluautor dizajnu buniek, Miro Šestina – spoluautor dizajnu buniek, Čierne Diery – osvietený investor, Laura Murguía Sánchez – svetelný dizajn, Lenka Balážová – svetelný dizajn, František Hladký – statik
Foto: Vladimír Eliáš
 
Na kaštieli Coburgovcov v Jelšave bola nedávno postavená nová strecha, ale zvyšok budovy sa nachádza v rôznom stave poškodenia. Niektoré klenuté stropy sú preborené, niektoré okná a dvere sú zamurované, iné bez sklenených výplní a dverných krídiel. Práce postupne prebiehajú, ale komplexná oprava pamiatky je drahý proces, potrvá to ešte dlho. Naše zásahy sú jemné, odstúpené od pevnej substancie stavby tak, aby ju neprekrývali, neznemožňovali jej vnímanie a postupnú opravu. Sprístupňujeme verejnosti časť kaštieľa v jeho dnešnom stave. Je možné zažiť ho bez príkras, pomaly, v rôznych častiach roka, v rôznych časoch dňa a pri opätovnej návšteve snáď pozorovať posun v rekonštrukcii.
 
Hodnotenie poroty: Autori vytvorili „mikrohotel” v čase. Návštevník sa stáva súčasťou záchrany a transformácie pamiatky. V našich končinách unikátny a inovatívny spôsob dočasnej zážitkovej intervencie.
Víťazné dielo v kategórii  Interiér – EMA
Bratislava
Rok realizácie: 2021
Ateliér: TOITO
Architekti: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
 
Foto: Katarína Príkopská
 
EMA je rekonštrukcia trojizbového bytu pre mladý pár v centre Bratislavy. Pôvodné delenie izba – chodba – izba považujeme nateraz za prekonané. Členitá denná časť je spojitý preplávajúci priestor. Na tento rozmanitý celok sú naviazané dve izby a hygiena. Každá z nich si vymieňa svetlo / výhľad so susedom. Rozdiel medzi funkčnými celkami bytu sa zmenšuje. Spálňa sa stáva pohodlným rozšírením jedálne, vstupná hala je pracovňa a spojovacia chodba, hosťovská / detská izba je druhou pracovňou. Nový byt sa pokúša spojiť protiklady. Intímny svet domácich a intenzívne stretnutia s rodinou a priateľmi. Je to plán aktivít a možností. Ako sa mu bude dariť ukáže čas.
 
Hodnotenie poroty: Rekonštrukcia bytu Ema z 50. rokov zaujme odvážnym prenikaním funkcionalít, ktoré narúšajú tradičný pôdorysný rozvrh. Pozitívnym momentom je antihierarchickosť miestností, dynamickosť prepájania jednotlivých rolí bytu, ako aj stieranie hraníc medzi nosnými prvkami bytu a tými, ktoré vymedzujú priestor.
Víťazné dielo v kategórii Exteriér – OBNOVA TURISTICKÉHO AREÁLU MALÝ SLAVÍN V MESTSKÝCH LESOCH BRATISLAVY
Bratislava
Rok realizácie: 2021
Ateliér: BAKYTA architekti
Architekti: Róbert Bakyta, Ľubomíra Blašková
Iné: Pavol Drha – statik, Július Vass – spolupráca
Foto: Matej Hakár

Východiskovou ideou je vyvesenie drevenej mriežky ponad morfológiu lesa. Generická štruktúra plynie v priestore pozdĺžne v oboch smeroch, v krajných polohách nie je ukončená. Priestor lesa tak pozvoľne prechádza naprieč zastrešeným výsekom krajiny až na priľahlú lúku a späť. Stĺpy túto mriežku prepichujú – v rovnakom duchu nekončia v úrovni jej roviny, ale prebiehajú ďalej. V mieste prieniku je vynechaný otvor, čo umožňuje aby na stĺpy padalo svetlo. Je to snaha o interpretáciu hlavice. Nemenej dôležitým motívom je samotné stĺporadie, ako archetypálny prvok. Vyložením na obe strany v osi svojej figúry, kompozícia vytvára portikus, ktorý sa rovnocenne obracia ako k lesu tak aj k lúke.
 
Hodnotenie poroty: Známu turistickú destináciu malého Slavína výrazne zatraktívnil nový objekt prístrešku, ktorý je vymedzený zázračne levitujúcou mriežkou/strechou. Objekt je otvoreným spoločenským priestorom dobre integrovaným do scenérie lesa.

Zdroj: cezaar.tv

Mohlo by vás zaujímať:
Témy, zaujímavosti
Správy, aktuality

VašaStavba od Apo Z.

Pridajte Komentár