Pripoj sa k nám!

CE ZA AR 2023

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektiek a architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou.

Slovenská komora architektov vyhlásila 22. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2023. Poslaním ocenenia je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektky a architekta v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie na tvorbu prostredia. Cieľom CE ZA AR je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členiek a členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali prezidentka Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII RODINNÉ DOMY – NA RADE

Na rade – projekt rodinného domu pre mladú štvorčlennú rodinu na malom pozemku v Starom meste Bratislavy. Cieľom bolo vytvoriť nadštandardnú užívateľskú hodnotu bývania s citlivým prístupom k prostrediu. Navrhli sme novú dispozičnú schému na pôvodnej stope objektov, pričom sme zachovali ich pôvodnú hmotu.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII BYTOVÉ DOMY – REZIDENCIA VALČÍKOVA

V dome je 5 bytov, ktorých dispozícia sa špirálovite stáča okolo nosného stredného stĺpa. Pozícia obytných izieb a spální tak optimálne reaguje na okolitý svahovitý terén. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY – MESTSKÝ ÚRAD V LEOPOLDOVE

Mestský úrad v Leopoldove je komplexom pozostávajúcim z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, novostavby integrujúcej v sebe požadované funkcie a verejného priestoru medzi nimi. Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to „miesto“ v meste.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY – REKONŠTRUKCIA, DOSTAVBA A MODERNIZÁCIA AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE

Obnova a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie bola mimoriadne komplexnou úlohou. Súbor stavieb a priestorov pozostávajúci z barokovej architektúry, neskorej moderny architektúry 70-tych rokov od V. Dedečka a súčasnej architektúry má byť štruktúrou prepájajúcou centrum mesta s dunajským priestorom.

 

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII INTERIÉR – BYT 29A

Byt sa nachádza na hranici Starého mesta v rondokubistickej budove z 20-tych rokov od Klementa Šilingera. Konštrukčný dvojtrakt je charakteristický drevenou stropnou konštrukciou v kombinácií s železobetónovým rebierkovým stropom. Nové dispozičné riešenie pracuje s touto skutočnosťou a podriaďuje tomu usporiadanie priestorov.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII EXTERIÉR – MESTSKÝ PARK V KARLOVEJ VSI / PARK SUCHÁ VYDRICA

Cieľom návrhu bolo vytvorenie komplexného, funkčne a kompozične atraktívneho parku s dôrazom na pohybové aktivity a oddych. Pôvodný priestor sa javil ako voľná lúka, vhodná pre upustenie fantázie autorov. Pod terénom však ukrývala výrazné obmedzenia v podobe hustej siete vedení inžinierskych sietí.

Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár