Pripoj sa k nám!

CE ZA AR 2024

Slovenská komora architektov vyhlásila 23. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2024. 

Poslaním ocenenia je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektky a architekta v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie na tvorbu prostredia. Cieľom CE ZA AR je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členiek a členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.
Ocenenie CE ZA AR postupne rozširuje spektrum svojich aktivít a popri prezentácii kvalitných architektonických diel odbornej i laickej verejnosti sa zároveň stáva platformou na diskusiu a osvetu. Za ostatné roky si osvojilo úlohu komunikovať dôležité témy, ktoré definujú súčasné dianie v architektúre. Po environmentálnej udržateľnosti (#zelená pre architektúru), obnove a regenerácii (#regenerácia), či spoločenskej zodpovednosti (#spolu v architektúre) prinášame v aktuálnom ročníku tému bývania. Cieľom komunikačnej kampane aktuálneho ročníka ocenenia CE ZA AR je zviditeľnenie širokého spektra prístupov k bývaniu a podnietenie odbornej diskusie na túto tému aby sme všetci mohli napokon byť #domavarchitekture.

Prihlásiť dielo je možné v termíne od 2. 4. do 2. 5. 2024. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí. Lehota sa nebude predlžovať.
Prihlásiť je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinno-architektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov.
Počet prihlášok nie je obmedzený.

Viac informácií nájdete na https://cezaar.tv/ 

                                                                                                                                                        Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár