Pripoj sa k nám!

Foster + Partners vyhráva súťaž o návrh letiska CPK v Poľsku

Konzorcium Foster + Partners a Buro Happold bolo vyhlásené za víťaza súťaže na návrh nového letiska CPK, ktoré sa nachádza medzi Varšavou a poľskou Lodžou. Projekt je koncipovaný ako komplex intermodálnej dopravy 21. storočia, ktorý spája leteckú, železničnú a cestnú dopravu. 

Projekt hľadá rovnováhu medzi prevádzkovou efektívnosťou, environmentálnou zodpovednosťou a symbolickým vyjadrením, ktoré odráža národnú identitu krajiny. Na začiatku bude letisko obsluhovať až 40 miliónov cestujúcich, ale plánuje sa jednoduché rozšírenie, aby v roku 2060 dosiahol cieľ 65 miliónov cestujúcich.

Projekt letiska CPK sa sústreďuje okolo veľkého prestupného námestia oživeného zeleňou a bohatým prirodzeným svetlom. Námestie vytvára spojenie medzi hlavnými dopravnými prostriedkami: leteckou, železničnou a cestnou dopravou. Tento priestor, ktorý pôsobí ako ústredný bod v organizačnej schéme, vytvára efektívne spojenia, ktoré sa dajú ľahko pohybovať, a tak povzbudzuje cestujúcich, aby si zvolili udržateľné spôsoby dopravy.

Klenutý strop nad námestím intuitívne nasmeruje cestujúcich z námestia do lietadla. Tento koncept je zameraný na skúsenosti cestujúcich s cieľom vytvoriť prístupné a inkluzívne prostredie. Usporiadanie je funkčné a flexibilné vďaka minimálnym zmenám úrovne, čo umožňuje bezproblémový tok cestujúcich a optimalizované prestupy. Pri orientácii pomáhajú aj vizuálne väzby na okolitú krajinu. Dizajn letiska je tiež optimalizovaný pre modularizáciu a prefabrikáciu, čo umožňuje dopravnému uzlu prispôsobiť sa neustále sa meniacim prevádzkovým potrebám.

Mohlo by vás zaujímať:
Témy, zaujímavosti
Správy, aktuality

Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár