Pripoj sa k nám!

Víťazi 16. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka (2023)

FÉNIX – súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Predstavujeme vám víťazov 16 ročníka.

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky
KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA V LIPTOVSKOM JÁNE
Cena bola udelená za vynikajúcu kvalitu obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky a vyváženú prezentáciu objavených pamiatkových hodnôt.

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky
MEŠTIANSKY DOM V BANSKEJ BYSTRICI
Cena bola udelená za vysoko profesionálnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky a harmonické zladenie súčasného architektonického tvaroslovia a zásahov s historickou podstatou objektu.

Fénix- Kultúrna pamiatka roka – za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky
MESTSKÁ VEŽA V BREZNE
Cena bola udelená za príkladnú obnovu a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.

🎗️Osobitný titul Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka získalo o.z. @ciernediery za projekt záchrany pamiatky „Železiareň“ – dom bytový v Betliari. Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Zborov za dlhodobé i vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Žofie.
👏V hlasovaní verejnosti dostal najviac hlasov a tým aj ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Gratulujeme 🙂

Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár