Pripoj sa k nám!

Koncept "základného domu"

Počet ľudí, ktorí sú násilne vysídlení zo svojich domovov, je v súčasnosti 103 miliónov a neustále rastie. Mnohí hľadajú útočisko v osadách, ktoré majú byť dočasné, ale ostanú tam roky, dokonca desaťročia.

Nadácia Normana Fostera a Holcim , globálny líder v riešeniach udržateľných budov, sa spojili, aby vytvorili odpoveď na tento problém na základe dvoch pevných presvedčení: každý má právo na domov a každý by mal mať prístup k trvalo udržateľnému bývaniu. 

Výsledkom tohto partnerstva je projekt Essential Homes Research Project , model dôstojného a udržateľného bývania pre vysídlených ľudí. Projekt je prezentovaný na výstave Time Space Existence organizovanej Európskym kultúrnym centrom počas Bienále architektúry v Benátkach v roku 2023 .

Prototyp Essential Home v skutočnej veľkosti kombinuje inovatívny dizajn od Norman Foster Foundation s trvalo udržateľnými stavebnými riešeniami od Holcim . Štruktúra je nízkouhlíková, energeticky účinná a má kruhový dizajn.
Rolovateľné nízkouhlíkové betónové dosky tvoria vonkajší plášť domu, poskytujú fyzickú bezpečnosť a zaisťujú odolnosť.

Samotný dom je plne recyklovateľný. Na konci svojho životného cyklu je možné Essential Home rozobrať a jeho rôzne komponenty znovu použiť v nových budovách alebo recyklovať na iné účely. Napokon, navrhovaný projekt má vysoko udržateľný profil so stopou CO2 približne o 70 % nižšou ako ekvivalentné tradičné riešenie bývania.
Modulárny charakter dizajnu vyhovuje vyvíjajúcim sa potrebám rodín. Keď sú domy replikované vedľa seba, vytvárajú medzi sebou otvorené oblasti, čím sa zvyšuje pocit komunity.

Vaša Stavba od A po Z.

Pridajte Komentár