Pripoj sa k nám!
Tepelný odpor (R) /...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Tepelný odpor (R) / súčiniteľ prechodu tepla (U) / koeficient tepelnej vodivosti (λ)

4 Príspevky
3 Užívatelia
0 Likes
24.7 K Zobrazenia
lexikon-az
(@lexikon-az)
Príspevky: 36
Člen Moderator
Topic starter
 
Pri navrhovaní nových stavieb, ale aj riešení rekonštrukcií sa musíme zamýšľať nad tým, ako bude naša stavba narábať s teplom. Na to, aby si ho udržala, alebo naopak nepustila dnu, musia jej jednotlivé konštrukcie spĺňať minimálne požiadavky z pohľadu prestupu tepla.
 
Pre steny, stropy a podlahy stavby sú stanovené minimálne požiadavky pre súčiniteľ prechodu tepla (U). Táto hodnota je priamo závislá od tepelného odporu stavebnej konštrukcie (R) a je jeho obrátenou hodnotou. Platí teda U=1/R. V oboch prípadoch ide o údaj, ktorý nám vraví, ako dobre stavebná konštrukcia odoláva prestupu tepla, alebo inak povedané ako dobre táto konštrukcia tepelne izoluje. Tepelný odpor "R" konštrukcie priamo závisí od hrúbky materiálu (čím viac tým lepšie) a od koeficientu tepelnej vodivosti materiálu - λ (lambda). Čím menej tým lepšie.
 
H [m, cm, mm] - hrúbka vrstvy konštrukcie
λ [W/(m.K)] - koeficient tepelnej vodivosti, vlastnosť materiálu
R1 [(m2.K)/W] - tepelný odpor časti konštrukcie, vypočítame zjednodušene ako R1=H/λ
R [(m2.K)/W] - tepelný odpor konštrukcie ako celku, vypočítame ho ako R=R1+R2+R3+...
U [W/(m2.K)] - súčiniteľ prechodu tepla, platí U=1/R
 
Pri stavebných konštrukciách sa výsledný tepelný odpor počíta ako súčet odporov jednotlivých vrstiev konštrukcie. Tepelný odpor si takto určíme pre steny, strechy, podlahy a pod. Norma nám potom stanovuje, aký odpor musí mať konštrukcia minimálne, alebo teda súčiniteľ prechodu tepla maximálne. Aktuálne pri nových stavbách platia nasledovné hodnoty :
 

Súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2

norma teplo 730540 2 sucinitel prechodu tepla
 
Pomôcka pre výpočet odporu a súčiniteľa - fasádna stena klasik (Excel .xlsx)
- výpočet pre klasickú stenu s preddefinovanými základnými materiálmi
image

Súbor na stiahnutie:

Pomôcka pre výpočet odporu a súčiniteľa - všeobecne (Excel .xlsx)
- hodnoty hrúbky zadávajte v [mm]
- hodnoty koeficientu prestupu tepla λ (lambda) nájdete v katalógoch materiálov [W/(m.K)]
- názov materiálu nie je povinný údaj, slúži pre lepšiu orientáciu
image

Súbor na stiahnutie:

Týmto si viete orientačne skontrolovať, či vami uvažovaná konštrukcia vyhovuje norme na prestup tepla, alebo by ste mali zvýšiť hrúbku materiálu, či vymeniť materiál za iný - s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (nižšia λ). Možností je veľa a pri izolovaní nad normové hodnoty si treba zvážiť tiež ekonomickú návratnosť investície a vyváženosť návrhu stavby ako celku. Stavbu ako celok ovplyvňuje veľa ďalších faktorov (orientácia, výplne otvorov, spôsob prípravy tepla, vetranie) a jej výsledná energetická bilancia nestojí len na hrúbke konštrukcie a jej izolácii. Určite však je jednou z jej nosných častí.

Dúfam že sme vám pomohli zorientovať sa a čo to si nahrubo spočítať.

Vaša Stavba od A po Z.

 
Publikované : 13/03/2016 2:02 am
(@jarino)
Príspevky: 89
Trusted Member
 

super super!! 🙂

 
Publikované : 14/03/2016 12:08 pm
(@rastik_s)
Príspevky: 167
Estimable Member
 

je fajn ze to takto davate dokopy velmi tym pomahate 🙂

 
Publikované : 17/03/2016 5:34 pm
lexikon-az
(@lexikon-az)
Príspevky: 36
Člen Moderator
Topic starter
 

*hlavná téma bola aktualizovaná.

- čiastočná aktualizácia hlavného textu

- aktualizácia tabuľky s normovými hodnotami U

- úprava excelu pre všeobecný výpočet (grafika a popis)

- doplnenie výpočtu pre fasádnu stenu klasik s preddefinovanými materiálmi

 
Publikované : 06/11/2023 4:05 pmPripoj sa k nám!
Online užívatelia

 Žiadny člen momentálne prihlásený

Kategórie článkov:

Zo správ, aktualít, tém a inšpirácií :)..